Wat is PRINCE2?

PRINCE2 is een project managementmethode met een focus op verbeteren van het werkproces. Hierbij bouwt PRINCE2 op 7 principes, 7 thema’s en 7 processen (zie toelichting verder op deze pagina). De kern van PRINCE2 is voortbouwen op best practices: De vaardigheden die een project manager vanuit werkwijze aanleert helpen om projecten succesvoller te managen (bron). PRINCE2 staat voor:

 • PRojects
 • IN
 • Controlled
 • Environments

De PRINCE2 methode wordt wereldwijd ingezet in allerlei industrieën en werkvelden. De manier van werken is te schalen naar elk type bedrijf, groot of klein. De methodologie is eenvoudig omschreven, waardoor het makkelijk onder de knie te krijgen zou moeten zijn.

In totaal zijn meer dan 1 miljoen personen wereldwijd PRINCE2 gecertificeerd (bron). Dit aantal is ongeveer gelijk aan het aantal gecertificeerde PMP-professionals wereldwijd. PMP is een vergelijkbare projectmanagement-methodiek. Beide zijn erg waardevol om het project managementvak goed uit te voeren.

PRINCE2 zorgt voor overzicht
Werken met PRINCE2 voorkomt chaos en zorgt voor overzicht en structuur © Pixabay

Inhoudsopgave

Wat kenmerkt PRINCE2?

Om volgens PRINCE2 te werken schrijft de theorie voor de 7 principes, 7 thema’s en 7 processen van PRINCE2 te volgen. Het volgen van de principes is het belangrijkst, het volgen van de thema’s en processen is geen harde eis.

Kenmerken PRINCE2

7 Principes van PRINCE2

Wanneer een team of project ervoor zorgt dat zij de volgende 7 principes van PRINCE2 volgen, dan classificeert een project als een PRINCE2 project.

 1. Leer van opgedane ervaringen en sla die op
 2. Deel een project op in beheersbare fases
 3. Schaal de methode naar grootte van de organisatie
 4. Plan en stuur op producten of diensten die vooraf omschreven zijn
 5. Escaleer alleen als uitzondering
 6. Definieer voor de start van het project rollen en verantwoordelijkheden
 7. Zorg continue voor zakelijke rechtvaardiging (commercieel verantwoord)

Als een project ervoor kiest hier minder strikt in te zijn, maar wel de thema’s, processen en documenten van PRINCE te gebruiken, wordt gesproken over een PINO-project. PINO staat voor PRINCE in Name Only.

7 Thema’s van PRINCE2

Voordat een project begint is het belangrijk thema’s te definiëren. Deze thema’s zijn de leidraad van het project, het team kan erop terugvallen als er twijfel is welke richting het project zou moeten volgen. De 7 thema’s van PRINCE2 zijn:

 1. Een Business Case beschrijft wat een project kost en oplevert
 2. Gewenste kwaliteit wordt omschreven in de vorm van oplevercriteria
 3. Organisatie wordt omschreven, met name rollen en verantwoordelijkheden
 4. Omschrijf in een plan hoe doelen worden bereikt
 5. Verken en omschrijf risico’s vooraf, en behoud ruimte voor risico’s
 6. Behoud ruimte voor veranderingen en afwijkingen
 7. Bewaak voortgang door regelmatig management te updaten

7 Processen van PRINCE2

Om een project van A tot Z te doorlopen volgens de PRINCE2 richtlijnen kan een project de 7 processen van PRINCE2 volgen. De stappen zijn:

 1. Starting UP (SU) = Het briefen en maken van de business case
 2. Initiating a Project (IP) = De fundering van een project, waarin beoogde resultaten, plannen, taken en verantwoordelijkheden worden omschreven
 3. Directing a Project (DP) = Continue aansturing door een stuurgroep
 4. Controlling a Stage (CS) = Beheersen van een specifieke fase van het project
 5. Managing a Stage Boundary (SB) = Het bijsturen van 1 specifieke fase
 6. Managing Product Delivery (MP) = Het bijsturen van 1 specifiek product
 7. Closing a Project (CP) = Een afsluiting door middel van een goede rapportage
PRINCE2 Proces Model A.R. Tollenaar
Het PRINCE2 Proces Model geïllustreerd door © A.R. Tollenaar (via Wikipedia)

Welke voordelen ontstaan met PRINCE2?

Het in gebruik nemen van een project management methode heeft als doel om voordelen te behalen al individu en organisatie. De mogelijke voordelen die behaald kunnen worden heb ik voor jou op een rijtje gezet, zodat jij kan afwegen of PRINCE2 de moeite waard is voor jouw situatie.

Voordelen voor jou als individu

Onderzoek door AXELOS uit 2016 geeft aan dat 90% van de PRINCE2 examen deelnemers de behaalde kennis en vaardigheden als positief ervaart (bron). AXELOS is de organisatie achter PRINCE2 waardoor je dit soort cijfers altijd met een korreltje zout mag nemen.

Voordelen die ik zie voor jou als individu zijn:

 • Een geweldige professionele basis voor starters (ook niet project managers)
 • Raak bekend met vakjargon
 • Het is niet zo dat ineens gelimiteerd bent tot PRINCE2 projecten, als die in Nederland überhaupt bestaan
 • Nederland is niet echt strikt in project management certificering. Als jij tóch laat zien dat je zo’n certificering hebt, toont dat aan dat je bereid bent een stapje verder te gaan

Voordelen voor jouw organisatie

Heb je het idee dat je als bedrijf geen grip (meer) hebt op het werk dat ontstaat? Mis je focus in je bedrijfsvoering en verdrinkt men in de waan van de dag? Een project management methode als PRINCE2 kan helpen.

Voordelen voor organisaties zijn:

 1. Aanpak is gebaseerd op goede eerdere ervaringen
 2. De manier van werken is flexibel en aanpasbaar naar elke type en grootte organisatie
 3. Voortgang en resultaat wordt gegarandeerd door streng te zijn op oplevercriteria en die met regelmaat te evalueren
 4. Verantwoordelijkheid wordt van elke individu gevraagd
 5. Te combineren met Agile
PRINCE2 happy team
Als het team een werkwijze omarmt wordt iedereen er blijer van © Senivpetro (via Freepik.com)

Historie PRINCE

PRINCE is ontstaan in Engeland in de jaren 80. Destijds werd de werkwijze vooral in de ICT-industrie gebruikt. Het doel van PRINCE was om best practices op te slaan en uit te wisselen.

Met de jaren is PRINCE geactualiseerd en breder getrokken dan ICT. Daaruit is vanaf 1996 PRINCE2 ontstaan. De werkwijze is trouw gebleven aan de originele grondslag: het benutten van elkaars best practices (bron).

 • Een gemeenschappelijke, gelijke aanpak
 • Controle over de start, uitvoering en afsluiting van een project
 • Regelmatige grondige evaluaties
 • Het zakelijk belang van een project voorop
 • Ruimte voor flexibiliteit (wijziging van koers) binnen wensen management
 • Voldoende ruimte om management betrokken te houden
 • Goede communicatiekanalen
 • Een middel tot groei van de organisatie

Opinie Manageproject.nl

Mijn mening over PRINCE2 is tweeledig.

Ik denk dat elke startende professional baat heeft bij een PRINCE2 certificering. Ook niet-project managers. De kennis die je opdoet over het zakelijke leven, coördineren van mensen en projecten en wijsheden over werk ethiek zijn nuttig in elk beroep.

Ik denk daarentegen niet dat je PRINCE2 certificering als een vereiste moet zien om een project management baan te vinden in Nederland. Sterker nog, ik heb PRINCE2 nog nooit als harde eis voor een baan gezien. Vaak worden project management certificeringen wel genoemd als ‘nice to have’.

De enige uitzondering die ik ken zijn specifieke markten. Zo is een scrum of agile certificaat belangrijk in de IT en hebben de bouw en zorg ook een specifieke project management stijl. In geen van deze markten wordt PRINCE2 als vereiste genoemd. Mocht je er toch een tegenkomen, dan adviseer ik je gewoon te solliciteren. Zo’n certificaatje is zo gehaald en jij hebt meer in huis dan een papiertje.

Project Manager
Ik werk bij Dept ® voor internationale merken en heb daarvoor geen project management certificering moeten halen. Soft- en hard skills gaan altijd voor

Training, Certificering en Kwalificatie

Er zijn tientallen aanbieders van PRINCE2 trainingen, cursussen en opleidingen. In het veld hieronder heb ik 2 aanbieders opgesomd. Ik heb hierbij geselecteerd op aanbieders die mij relevant lijken. AXELOS en PRINCE2.com zijn de officiële organisaties achter PRINCE2 en daardoor wat mij betreft betrouwbare aanbieders. Hopelijk maakt dat het kiezen voor jou makkelijker.

Let op! Ik heb de cursussen zelf niet doorlopen, als je een echte mening wil zal je die ergens anders moeten zoeken.

Studiemateriaal

De beste manier om je voor te bereiden op de certificering van PRINCE2 is door te lezen. Op mijn pagina over PRINCE2 Project Management boeken heb ik een top 5 van boeken gemaakt die jou helpen om voor te bereiden.

PRINCE2® 6th Edition Foundation

Het meest bekende studieboek is Managing Succesful Projects with PRINCE2® 6th Edition, uitgegeven door AXELOS. AXELOS is een organisatie die zich sinds 2014 inzet voor het verzamelen van best practices uit het werkveld. Alle positieve ervaringen die professionals dagelijks opdoen worden verzameld in de boeken van AXELOS. Een uitkomst daarvan is het meer dan 400 pagina’s tellende boek.

Het boek dat PRINCE2 en ILX Group zelf aanbieden om PRINCE2 te leren.

Direct aanschaffen bij:

bol.com
amazon.nl (€53,65)
Laatste update op: 29 september 2022 - 06:11

Alternatieve Project Management Methodes

Andere project management methodes zijn Waterfall, Scrum en Agile. Klik op een van de links om meer informatie over deze onderwerpen te krijgen.

Wil jij meer weten over bedrijfskunde en management theorie? Bekijk dan zeker even mijn management begrippenlijst.

Direct aanschaffen bij:

axelos.com
prince2.com

Het boek dat PRINCE2 en ILX Group zelf aanbieden om PRINCE2 te leren.

Direct aanschaffen bij:

bol.com
amazon.nl (€53,65)
Laatste update op: 29 september 2022 - 06:11

Plaats een reactie